Общи условия

Общи условия на договора за покупко-продажба от растояние по смисъла на Закона за защита на портебителите между ,,Талиа-Н ЕООД’’с търговска марка ,,Геванел’’ с адрес на управление гр. Враца ул. ,,Иван Ангелов’’ 7, наричано по-долу за краткост "Доставчик", от  една  страна, и от друга - лицето съгласило се с настоящите общи условия, наричано по-долу "Потребител".

1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на  настоящите О.У. да закупи предстоящите стоки чрез електронния магазин www.Gevanel.com.

2. Доставчикът публикува описание на основните характеристики и изображения на всяка стока с продажна цена в български левове с включено ДДС, също така и информацията за начините на плащане, доставка, срокове, замяна и връщане на  стока.

3.  Доставчикът предоставя следните начини за комуникация.

Тел: 0888 809 439  - в рамките на работните дни от  9:00 - 17:00

Е-mail: gevanel@abv.bg

Designed by WebDesignVarna